Knihovna v Korouhvi se nachází v kulturním domě společně

se sálem, kde probíhá většina kulturních událostí obce.

Knihovnicí je v Korouhvi paní Naděžda Novotná,

která každému čtenáři ráda doporučí dobrou knihu!

 

V knihovním fondu můžete vybírat z téměř pěti tisíc knih, které jsou rozděleny na beletrii pro dospělé
a pro děti a naučnou literaturu pro dospělé i pro děti a mláděž.

 

Milovníci napětí si mohou vybírat z celé řady detektivek a thrillerů, disponujeme mnoha
romány pro žěny i dívky, historickými romány a pro školáky je k dispozici i povinná četba. 
Maminky s dětmi uvítají knihy pro předškoláky a kutilové odborné publikace nebo časopisy Praktik a Zahrádkář.

 


otevřeno máme

každou středu

16:00 - 18:00 hodin


Již brzy bude na stránkách knihovny i obce k dispozici online katalog,

kde si budete moci najít knihy, které byste si rádi vypůjčili

a zároveň zjistit, zda jsou v knihovně k dispozici.


Kontakt

Knihovna Korouhev

Korouhev
569 93


otevřeno každou středu
16:00 - 18:00 hodin